فرصت های شغلی فعلی کاسپین پورت

متقاضی گرامی، خواهشمندیم که فقط از طریق پر کردن فرم، درخواست همکاری خود را ثبت کنید و از برقراری هرگونه تماس تلفنی خودداری فرمایید.صمیمانه سپاسگزاریم. برای تکمیل فرم درخواست همکاری، لطفا روی عنوان شغلی مورد نظر کلیک کنید.

فرصت های شغلی

  • گروه شغلی

  • مشخصات فردی

  • تحصیلات

  • مقطعرشته تحصیلینام موسسه آموزشیمعدل 
  • سوابق کاری

  • نام سازمانمدت همکاریآخرین سمتعلت قطع همکاری 
  • مهارت های کامپیوتری

  • میزان تسلط به زبان های خارجی